آيه هاي ترديد

اين ها نه زخم هايي است كه در زندگي، در انزوا، مثل خوره ذره ذره روح آدم را مي خورند و مي تراشند، و نه حرف هايي است كه آدم به سايه اش مي گويد تا خودش را به او معرفي كند. بلكه حرف هاي سايه اي است با خودش؛ سايه اي كه آدمش رفته، نيست ديگر.

My Photo
Name:

"All my life I've been harassed by questions: Why is something this way and not another? How do you account for that? This rage to understand, to fill in the blanks, only makes life more banal. If we could only find the courage to leave our destiny to chance, to accept the fundamental mystery of our lives, then we might be closer to the sort of happiness that comes with innocence."

20080119

چشم انداز پنجره ام
آسمان و پرنده نبود
كه با شعري
به گل پيوندت زنم
چشم اندازم عصياني بود
در دهليزي هزارتو
پروا مكن!
به عصيان كه مي رسم
آرام مي شوم.

عصيان روحی به جسم. عصيان روحی به زندگی. چون بچه شيری که در رحم کوچکی پنجه می‌کشد. کجا می‌خواهی بروی. دنيای خارج از اين تنگنا تا چند روز برايت بزرگ خواهد بود؟ هر چه بيشتر بدانی، بگردی وقایع پيش رويت کوچک‌تر خواهند شد و تو باز می‌مانی با اين روح عاصی و حجم وجودی که به هر کس بدهی به خودت برش خواهد گرداند. آرام باش، این همه چنگ نزن!

15 Comments:

Anonymous C R A C K E R said...

صد ميليارد ستاره
زمين را که وزن کني
چهار و نيم ميليارد
نفس
به شماره مي افتد
جايم تنگ
اتاق کوچکم
کارخانه نفس تنگي ست
بچه هاي مسيح
قرن هاست در خيابان هاي بهشت
شراب فرانسه مي نوشند
و دختران باکره
مريم
مي مانند
زاده پيغمبري ديگر
به جهنم هم راهم نمي دهند
انگار آدمها
جنگل هاي پرديس را نيز
آتش زده اند
و سوختن
سياهه اي بيش نيست
آيا دستم را مي گيري که نترسم...!؟

Sun Jan 20, 04:29:00 AM GMT  
Anonymous naanu said...

دنیا را که بگردی
آهت زیاد می شود و دغدغه ی اندیشه ات بیش تر و دست های خالیت در برابر زمینی که هنوز بغل نگرفته ای نمایان تر
به عصیان می رسی
گاهی که شاید خدا نخواهد اما
نکند که سرکوب شوب ...
خاموشم کنار تسری جهان و تو هنوز مرا نمی شناسی !

Mon Jan 21, 12:34:00 PM GMT  
Anonymous younas said...

و چند بار مي بايست زاده شويم تا ديگر دست از بيهوده چنگ زدن برداريم

Sat Feb 02, 08:52:00 PM GMT  
Anonymous Virginia said...

براستی خسته تر از آنیم که تن به مرگ دهیم,بیداریم و زنده, امّا در گور خانه ها...

Sat Feb 09, 04:20:00 PM GMT  
Anonymous younas said...

سلام .. چگونه ای؟ .. من که گاه و بيگاه بی هيچ دليلی گرفتار غمی سهمگين می شوم .. گهگاه می انديشم از برای چه اينگونه است ولی هيچگاه به جوابی نمی رسم

Sun Feb 10, 05:24:00 AM GMT  
Anonymous آیینه said...

چه عجب صفحه نظر دهی بالاخره باز شد.
مجبور شدم برم توی وبلاگ دیگت نظر بذارم.
حوصله تعارف بازی ندارم به همین خاطر بی تعارف بگم وبلاگت محشره و نشون می ده دنیای عمیقی داری

راستی به مطلب جدید من هم سر بزن خوشحال می شم.

Mon Feb 11, 11:21:00 AM GMT  
Anonymous Bahar Mozafari said...

عجیب برایت دلتنگم. بغض دلم روی شانه های خدا هم سنگینی می کند.
اتفاقی است در من گرچه هیچ نمی خواهم .

Tue Feb 12, 07:04:00 PM GMT  
Anonymous younas said...

سلام دوستم .. يه سال ديگه گذشت .. به نظرت ما به پايان زمين نزديكيم؟ .. راس مي گي باشيم يا نباشيم چه فرقي مي كنه .. جاودانه كه هستيم حالا اينور يا اونور .. هدف از نوشتن اين دري وري ها اين بود كه بهت بگم از خدا برات بهترينها رو تو اين سالهايي كه در پيش رو داري خواهانم و اميدوارم به جواب همه سوالاي بي جوابت برسي

Mon Mar 24, 12:43:00 PM GMT  
Blogger stefany said...

OI!!
estava navegando pela net,qnd encontrei o seu blog!!
não intendi uma palavra do que você disse,mas achei interessante o fato de você estar tão longe e mesmo assim eu conseguir ver oque você escreve(apesar de não entender nada)

BeIjOs

Mon Apr 14, 11:03:00 AM GMT  
Blogger Victor Moraes, said...

good!

Sat Apr 26, 01:45:00 PM GMT  
Anonymous يوناس said...

سلام .. خوبي

Fri May 09, 03:07:00 PM GMT  
Anonymous Lucilene said...

Hi Sam! I am Brazilian and found the text unexpectedly. I found very interesting the fact that we are so far away and find your blog. I was curious and read the submission, since the posts do not understand.

Tue May 13, 09:31:00 PM GMT  
Anonymous Anonymous said...

COOL

Sat Jun 07, 03:20:00 PM GMT  
Anonymous Jeremy said...

Hi Sam, I don't understand your language.
I want to know about Arab.

Wed Jun 25, 01:51:00 AM GMT  
Anonymous F said...

Du bist araber, ich glaube nicht. Du bist nur ...

Fri Oct 03, 03:49:00 PM GMT  

Post a Comment

<< Home